-:- ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา   สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่หาความรู้ เชิดชูจริยธรรม -:- 
 
นายไพรัตน์  กลิ่นทับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา
-:- -:- -:- -:- -:-


 

 
   

  การซ้อมการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 ครั้งที่ 5 ของโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา
    วันพุธที่ 22 มกราคม2556เวลา 9.00 - 16.00 น. โรงเรียนเนินกุ่มวิทยาได้จัดให้มีการซ้อมการประเมิน ...
[วันพุธที่  22 มกราคม 2556]ดูภาพกิจกรรม
  การซ้อมการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 ครั้งที่ 4 ของโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา
    วันอังคารที่ 17 มกราคม 2556เวลา 9.00 - 16.00 น. โรงเรียนเนินกุ่มวิทยาได้จัดให้มีการซ้อมการประเมิน ...
[วันอังคารที่ 17มกราคม 2556]ดูภาพกิจกรรม
 
  การซ้อมการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 ครั้งที่ 3 ของโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา
    วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2555เวลา 9.00 - 16.00 น. โรงเรียนเนินกุ่มวิทยาได้จัดให้มีการซ้อมการประเมิน ...
[วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2555]ดูภาพกิจกรรม
 
  การซ้อมการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่นที่  3  ครั้งที่ 2 ของโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา
   วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น. โรงเรียนเนินกุ่มวิทยาได้จัดให้มีการซ้อมการประเมิน...
[วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555]ดูภาพกิจกรรม
 
  โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา เตรียมความพร้อมประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1
   วันที่ 18 กรกฏาคม 2555 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา ได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียน...
[วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2555]ดูภาพกิจกรรม
 
 


 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

เว็บไซต์ครูในโรงเรียน


เว็บไซต์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ


หน่วยงานทางการศึกษา


เขตพื้นที่การศึกษา


รวม Link สพม.


โครงการโรงเรียนในฝัน

กองวิจัยตลาดแรงงาน