-:- ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา   สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่หาความรู้ เชิดชูจริยธรรม -:- 
 
นายไพรัตน์  กลิ่นทับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา
-:- -:- -:- -:- -:-


 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

-:- โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา -:-
4 หมู่ 4 ถนนสันติบันเทิง - บางกระทุ่ม ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 :: พิษณุโลก - อุตรดิตถ์
โทรศัพท์: 0-5539-6005   โทรสาร: 0-5539-6005
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

เว็บไซต์ครูในโรงเรียน


เว็บไซต์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ


หน่วยงานทางการศึกษา


เขตพื้นที่การศึกษา


รวม Link สพม.


โครงการโรงเรียนในฝัน

กองวิจัยตลาดแรงงาน