-:- ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา   สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่หาความรู้ เชิดชูจริยธรรม -:- 
 
นายไพรัตน์  กลิ่นทับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา
-:- -:- -:- -:- -:-


 

วันพุธที่6ธันวาคม2555โรงเรียนเนินกุ่มวิทยาได้จัดให้มีความพร้อมประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่นที่3ครั้งที่5โดยนายวินัย ชำนาญผา ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินกุ่มวิทยานำคณะคุณครู-นักเรียนจัดกิจกรรมซ้อมเสมือนจริงโดยมีการเชิญผู้ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านการประเมินมาเป็นคณะกรรมการ
  โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา เตรียมความพร้อมประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่นที่3ครั้งที่3
     
[วันอังคารที่ 4 กันยายน 2555]


 


 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

เว็บไซต์ครูในโรงเรียน


เว็บไซต์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ


หน่วยงานทางการศึกษา


เขตพื้นที่การศึกษา


รวม Link สพม.


โครงการโรงเรียนในฝัน

กองวิจัยตลาดแรงงาน